KÜMA

Külföldön Tanuló Magyar Egyetemisták Egyesülete

Franciaország

Tájékozódás

Miért válasszuk Franciaországot?

Franciaország egyike azon országoknak, melyek a legtöbb külföldi diákot fogadják (körülbelül 250000 külföldi diák, mely a diákok több, mint 13%-át teszi ki).

A nemzeti költségvetés több, mint 20%-át fordítja az oktatásra és államilag finanszírozott magas szintű képzésekkel rendelkezik (a diákok csak egy minimális összegű beiratkozási díjat fizetnek az államilag finanszírozott képzéseknél), illetve ugyanazokat az előnyöket biztosítja a külföldi diákoknak, mint a franciáknak. Franciaország változatos és versenyképes felsőfokú oktatással és tudományos kutatással rendelkezik: régi hagyományok az oktatásban, kiválósági képzések és diplomák, gazdag és fejlett egyetemi (87), „grandes écoles” (több mint 200), speciális intézeti, illetve számos - világszerte ismert nagy szervezetekhez (CEA, CNRS, INRA, INRIA, INSERM, CNES, CEMAGREF, stb.) kapcsolódó - kutatólaboratóriumi hálózat.

Bármi legyen az elképzelésünk, magas szintű képzéseket találunk számos városban, melyek egyetemi, tudományos és technológiai, illetve életminőségi kiválóságukról híresek.

A francia követség honlapján minden részletes információ megtalálható, az alapinformációkat, pedig a az alábbi linken olvashatjuk:

ambafrance-hu.org

Jelentkezés és beiratkozás

Francia vagy angol nyelvű képzés?

Franciaországban, az egyetemi képzések nagy részét francia nyelven folytatják. Ebben az esetben az intézmények követelhetnek egy francia nyelvi tesztet vagy egy felmérő elbeszélgetést.

Mester- és Mérnökképzések keretében, egyes képzések történhetnek részben vagy egészükben angol nyelven. A Doktori képzéseknél a francia nyelvi szintre vonatkozó követelmények változhatnak a tudományágtól függően. Egyes esetekben, a témavezető engedélye mellett, a disszertációt lehet angol nyelven írni.

Milyen szakot válasszuk és hol?

A francia felsőoktatás nagy teljesítménnyel bír és a tudás minden aspektusára kiterjed. Minden diák számára a következőket nyújtja:

 • felsőoktatási továbbképzést nyújt minden szakágon és mindenféle szinten,

 • Nemzetközileg elismert hálózattal bír, amely 400 felsőoktatási intézményből és kutató központokból áll,

 • Különböző kurzusokból állnak, amelyek mindenféle szakképesítést ajánlanak

 • Nemzetközileg elismert diplomákat adó rendszer és az állam biztosítja ezek minőségét

 • Nagyon gazdag kulturális közeget kínál az Európai unión belül

 • Egy olyan továbbtanulási rendszert biztosít a francia Állam, amelynek a felét anyagilag az Állam biztosít minden diáknak.

4 féle felsőoktatási rendszer létezik Franciaországban:

 • egyetemi

 • főiskolai előkészítők

 • szakiskolák

 • felső technikusi iskolák

Ezekhez egy érettségi szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettség.

Több információt ezekkel kapcsolatban a Budapesti Francia Nagykövetség honlapján lehet olvasni (franciául és magyarul): ambafrance-hu.org Valamint a következő francia honlapokon:

A szakválasztással kapcsolatban, többet tudhatunk meg a következő honlapokon keresztül:

Hogyan finanszírozzuk tanulmányainkat?

Ehhez a Budapesti Francia Intézet lehet segítségünkre: www.inst-france.hu/ Valamint a Budapesti Francia Nagykövetség honlapján található hasznos tudnivalók: diplomatie.gouv.fr

Milyen adminisztratív lépésekre illetve milyen úti okmányokra lehet szükségünk?

Érdemes a Budapesti Francia Intézetet megkérdezni, illetve a Nagykövetség Konzuli irodáját felkeresni, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy mire lesz szükségünk (ez különösen a nem EU állampolgárúaknak lehet érdekes).

A leggyakrabban ezekre lesz szükségünk:

 • Útlevélre vagy személyi igazolványra vagy jogosítvány (nem lejárt dokumentumok!)

 • Egészségügyi biztosításra

 • Bankszámla számra, ami EUR alapú.

Beiratkozás egy francia intézménybe

Ha az első ciklusra szeretnénk beiratkozni (a Licence 1. vagy 2. éve, orvosi, fogászati vagy gyógyszerészeti tanulmányok első éve, előkészítő osztályok, stb.), az eljárás függ a középfokú végzettségünktől és az országunktól

Ha a 2. vagy 3. ciklusra szeretnénk beiratkozni, fel kell vennünk az általunk kiválasztott intézménnyel a kapcsolatot, és követni a tanulmányi tervünknek megfelelő eljárást. A feltételek, a dátumok és az előírások intézményről intézményre változnak. Az intézmények listája itt található: education.gouv.fr

Alapfok megszerzése egy, a francia Oktatásügyi Minisztérium által elfogadott intézmények egyikében

Ha Ön rendelkezik, vagy a közeljövőben megkapja a francia érettségit, vagy egy külföldi francia gimnáziumban letett európai érettségit:

Akkor a dossier-bleu.fr weboldalon kell jelentkeznie és kiválaszthat 3 felsőoktatási intézményt.

Ha Ön:

 • francia tanuló és rendelkezik egy a középiskolát szankcionáló külföldi diplomával, vagy

 • külföldi hallgató és rendelkezik egy francia vagy nemzetközi érettségi diplomával, vagy

 • egy EU tagállamból vagy az Európai Gazdasági Térségből származik, vagy

 • külföldi hallgató és a BSc, DEUG vagy PCEUM1-en kívüli egyetemi alapfokra kíván jelentkezni (pl.: DUT, DEUG) vagy tanulmányi eredmény illetve felvételi vizsgán keresztül felvételiztető intézmény alapfokú képzésére (pl.: Politikai Tanulmányok Intézete (IEP, i.e. Sciences-Po, Ménöki Iskolák) szeretne jelentkezni vagy

 • egy Franciaországban küldetést végző diplomata gyereke, vagy

 • a CNOUS vagy az EGIDE szervezetek által igazgatott ösztöndíjban részesül, vagy

 • hontalan vagy politikai menedéket élvező és az OFPRA kártyával rendelkező hallgató,

Akkor közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot az Ön által választott intézménnyel és az Ön által eltervezett tanulmányokhoz kapcsolódó eljárást követnie. A feltételek, dátumok és eljárások az intézményektől függően változhatnak. Ha egy szintre és tudományágra bontott keresést szeretne végrehajtani, figyelmébe ajánljuk a CampusFrance honlapot.

Ha Ön az imént felsorolt esetek egyikének se felel meg:

Akkor az Előzetes Felvételi Eljárást (Demande d’Admission Préalable, DAP) kell követnie. További információkért keresse fel a enseignementsup-recherche.gouv.fr honlapot, és válassza a "commencer ses études supérieures en France" („Kezdje tanulmányait Franciaországban!”) rovatot.

Amennyiben először jelentkezik egy Franciaországi intézménybe, akkor egy jelentkezési lapot kell kitöltenie.

Figyelem, mert kétféle jelentkezési lap létezik, az első a francia lakosoknak („formulaire vert”), a másik a külföldről jelentkezőknek („formulaire blanc”.)

Felső illetve doktori és ezekkel ekvivalens képzésekre való jelentkezés

Képzésétől és/vagy diplomáitól függően jelentkezhet különböző szintű további tanulmányokra: Mester, Mérnöki, MBA, Mastère (posztgraduális képzések), Doktori, egyéb.

Kizárólag az Ön által kiválasztott intézmény jogosult arra, hogy eddigi képzését figyelembe vegye. Ez azt jelenti, hogy:

 • vagy engedélyezi, hogy Ön felvételt nyerjen közvetlenül egy olyan nemzeti diplomával szankcionált képzésbe, amelynek a kivitelezését az Állam határozza meg,

 • vagy engedélyezi, hogy egy felvételi vizsga segítségével férjen hozzá képzéséhez.

NB : Fennállhat olyan, helyzet, amikor egy diplomát egy intézmény elfogad és egy másik nem. Ilyen kérdésekben kizárólag az egyetem elnöke (rektora) rendelkezik jogerős döntéssel. Döntésében segíti egy pedagógiai bizottság, amely meghatározza a diplomák illetve tantárgyak közötti ekvivalenciát, a képzés követelményeit és a nyelvi szintet.

A jelentkezéshez közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot az Ön által választott intézménnyel és az Ön által eltervezett tanulmányokhoz kapcsolódó eljárást követnie. A feltételek, dátumok és eljárások az intézményektől függően változhatnak. A helyzettől függően, az intézmények előírhatnak a képzési szinttől és az tudományágtól függően specifikus teszteket. Ajánljuk, hogy kérjen tájékoztatást a megadott intézménytől. Ha egy szintre és tudományágra bontott keresést szeretne végrehajtani, figyelmébe ajánljuk a CampusFrance honlapot.

Nyelvvizsgák és tesztek

A DAP eljárás keretében egy a Centre International d’Etudes Pédagogiques (Nemzetközi Pedagógiai Tanulmányok Intézete) által kifejlesztett nyelvvizsgát kell letenni, annak érdekében, hogy az illető hallás utáni és írott szövegértését, illetve íráskészségét fel lehessen mérni. Ennek a vizsgának a költsége 60€ és a Francia Intézet Nyelvi Központjában letehető.

A következő jelentkezők a nyelvvizsga alól felmentést élveznek:

 • Olyan államokból származók, amelyekben a francia hivatalos;

 • A francia Oktatási illetve Külügyminisztérium által nyilvántartott kétnyelvű tagozatokból származó hallgatók;

 • A DALF és a B2-es szintű DELF-fel rendelkező hallgatók;

 • A Párizsi Kereskedelmi és Ipari Kamara által szervezett teszten résztvevő hallgatók, akik minimum 14/20-as eredményt értek el az írásbeli részen.

A kiválasztott intézményekkel való közvetlen kapcsolatfelvétellel megpályázható képzések esetében, az intézmények előírhatnak specifikus teszteket. Ajánljuk, hogy kérjen tájékoztatást a megadott intézménytől.

Külföldi diplomák elfogadása Franciaországban

Nem létezik jogi ekvivalencia a külföldi és a francia diplomák között. Mint számos másik európai országban, a francia felsőoktatási intézmények független döntésjoggal rendelkeznek a diplomák ekvivalenciája és a felvételről való döntés területén.

Egy EU tagállam hallgatójának joga van más EU tagállamban képzést kezdeni illetve folytatni, akár egyéni mobilitás, akár egy szervezett mobilitás (például SOCRATES program) keretében. Ilyen esetben a kreditátvitel - az európai képzések esetében az ECTS rendszer - az kerül használatba.

Az ENIC-NARIC központ tájékoztatást tud adni a külföldi diplomák elfogadásáról Franciaországban és igazolásokat tud kibocsátani, melyek a diplomát kiadó országban tanúskodnak a diploma szintjéről.

A diplomák szakmai elfogadása érdekében az Európai Bizottság két olyan rendelet bocsátott ki (89/48 CEE et 92/51 CEE), amelyek egy általános diploma elfogadási rendszert alakítanak ki. Ezek minden képzet embernek lehetővé teszik, hogy származó országában nyert szakmai képzettségét elfogadják mindenhol Európában, azzal a céllal, hogy foglalkozását más tagállamok szabályzatai alatt is tudja végezni.

Amikor egy foglalkozás nincs jogszabálynak alávetve a fogadó államban, akkor a diploma és a szakmai képzetség felmérése a munkaadó saját megítélésére van bízva.

További információ: enseignementsup-recherche.gouv.fr

Kutatási és tanulmányi ösztöndíjak Franciaországban

Együttműködési költségvetésének keretében, a Magyarországi Francia Nagykövetség egy terjedelmes tanulmányi, gyakorlati illetve kutatási ösztöndíjprogrammal rendelkezik.

 • A Mester, Mérnöki, et Copernic tanulmányi ösztöndíjak azon magyar hallgatóknak szólnak, akik egy magyar intézményben diplomáztak, vagy egy magyar intézménytől kapják hamarosan meg diplomájukat (minimum BSc vagy BA). A jelentkezéseket egy zsűri bírálja el a tanulmányi eredmények, a franciaországi tanulmányok és a hallgató motiváltsága alapján.

 • A doktori ösztöndíjak két típusú doktori képzésre vonatkoznak. Az első ún. co-tutelle doktori képzésre (ahol a doktorandusz egy magyar és egy francia egyetemen iratkozik be, két konzulenssel rendelkezik, és két diplomát kap) és az ún. co-direction doktori képzésekre, ahol a doktorandusz egy együttműködési program keretén belül írja meg disszertációját.

 • A gyakorlati ösztöndíjakat olyan fiatal vagy befutott kutatók, illetve oktatók kaphatják meg, akik egy egyetemi és/vagy tudományos együttműködési programon vesznek részt, illetve ilyen fajta együttműködést készülnek létrehozni.

 • További ösztöndíjakat lehet kérni francia vagy nemzetközi szervezetektől (Eiffel ösztöndíj, önkormányzati ösztöndíjak, egyesületek, felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, AUF stb. ösztöndíjai.)

A volt ösztöndíjasok megtarthatják kapcsolataikat Franciaországgal és a francia képviseletekkel az együttműködési programokon keresztül, vagy a Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesületének köszönhetően.

Egyéb tanácsok

Egészséggel, munkával és szállással való kérdések

Minden ezekkel kapcsolatos kérdésre, a következő honlapon kapunk választ: diplomatie.gouv.fr

Ami a szállást illeti, Párizsban talán a legnehezebb találni évek óta. Nem csak a magas lakbérek miatt, de azért is mert, rengeteg diák keres minden évben szobát, garzont, társbérletet. Sokan szembesülnek a nem megfelelő dossziékkal vagy a nagyon „szőrözős” tulajdonosokkal. Külföldiként kérhetnek egy kezest, aki francia kell, hogy legyen. Olykor a bankok is segíthetnek talán, de erről Franciaországban személy szerint nem sokszor hallottam. Így esetleg az ingatlanügynökségeken keresztül lehet lakást találni. Ezek közül a hivatalosan bejegyzetteket érdemes felkeresni (FNAIM tag), hogy elkerüljük az esetleges „szélhámos” ingatlanügynökségeket. Nevezetesen a FONCIA, ORPI, stb. cégeket érdemes megnézni.

CampusFrance Iroda a Budapesti Francia Intézetben

A Budapesti Francia Intézetben található CampusFrance Iroda áll rendelkezésükre, hogy információt nyújtson, terveik szerinti irányítást biztosítson, illetve hozzáférést egy gazdag dokumentációhoz.

Ne késlekedjen időpontot kérni: Tel: 061 489 42 36 / Fax: 061 489 42 45 mail: budapest@campusfrance.org

Fogadási napok és órák:

Nap Nyitvatartás
Hétfő 14.30 és 18.00 között
Kedd 14.30 és 18.00 között
Szerda 14.30 és 18.00 között
Péntek 9.00 és 13.00 között

Részletes információk az Interneten

 • CampusFrance: összetett honlap franciául, angolul és spanyolul, mely tanácsokat és részletes információkat nyújt:

  • a francia felsőfokú oktatásról,

  • a tanulmányok finanszírozásáról,

  • a franciaországi tartózkodásról: szállás, utazás, munka, egészség, illetve elérhetőséget ad egy összetett dokumentációhoz (szakirány vagy intézmény szerinti leírások, stb.)

 • Onisep: összetett honlap franciául, angolul és spanyolul:

  • a képzésekről és a foglalkozásokról,

  • a középiskolásoknak, a gimnazistáknak, a diákoknak és a szülőknek szól,

  • kulcsszó, tanulmányi szint és szakirány szerinti keresés.

 • Etudier-en-France: praktikus honlap franciául és angolul:

  • tanácsok a franciaországi tartózkodás és a kinti tanulmányok előkészületeivel kapcsolatban,

  • információk az adminisztrációs lépésekről,

  • és praktikus ötletek a franciaországi tartózkodás sikeressége érdekében.

Hasznos tudnivalók

 • Onisep: részletesebb információk a képzésekről, foglalkozásokról, a középiskolásoktól a gimnazistákon át egészen a szülőkig. Több féle keresési lehetőséggel a honlapon: www.onisep.fr

 • Studyrama: praktikus honlap franciául és angolul mindazoknak, akik tanácsokat szeretnének a franciaországi tartózkodás és kinti tanulmányok előkészületeivel kapcsolatban, információkat az adminisztrációs lépésekről és praktikus ötleteket a franciaországi tartózkodás sikeressége érdekében.

Intézmények

American University Center of Provence

Centrale Lyon

Centrale Paris